EO New web banner

Folder Downloads

Folder Bybelstudie

Bybelstudies wat gebruik kan word in persoonlike, of omgeegroep-verband. Hierdie Bybelstudies spreek geloofsekerheid aan en baie hiervan is gebruik tydens gesprekke op Radio Rippel.

Folder Geloofsekerheid en Apologetiek

Dokumentasie wat jou self help om geloofsekerheid te bekom en ook om die Evangelie beter te kan verdedig en verkondig.

Folder Other Apologetics

Wonderful work done by other ministries in the field of Christian Apologetics.

Folder PowerPoint Aanbiedings

PowerPoint aanbiedings wat gebruik kan word om die Woord van die Here te verkondig.

Folder Prophecy Bookmarks (English and Zulu)

A few handy prophecy bookmarks highlighting some of the more than 300 Messianic prophecies in the Old Testament of the Bible. These bookmarks can be used for personal Bible study, and also as bookmarks in Bibles being distributed. The bookmarks are very handy when the gospel is being shared with someone demonstrating the detailed, authentic and prophetic reality of the Bible.