EO New web banner

Folder Bybelstudie

Bybelstudies wat gebruik kan word in persoonlike, of omgeegroep-verband. Hierdie Bybelstudies spreek geloofsekerheid aan en baie hiervan is gebruik tydens gesprekke op Radio Rippel.

Documents

pdf Deel in liefde Popular

By 163 downloads

Download (pdf, 74 KB)

Deel in liefde.pdf

pdf Die gelowige en die verblinde verdeelde wereld Popular

By 139 downloads

Download (pdf, 87 KB)

Die gelowige en die verblinde verdeelde wereld.pdf

default Die Naam van God Popular

By 1200 downloads

Download (doc, 114 KB)

Naam van God HvH 070308 v1.doc

Die Naam van die Here is van die begin af gekoppel aan redding. Die Skepper het van die begin af Hom aan die mens bekendgestel as die Redder, sodat ons kan glo en ewig by Hom kan wees.

default Eenheid in die Woord: Die Bruidegom en bruid Popular

By 1150 downloads

Download (doc, 124 KB)

Eenheid in die Woord Die Bruidegom en bruid HvH 300708.doc

Hierdie Bybelstudie wys daarop dat daar slegs een Outeur van die Bybel is, die Heilige Gees. Eenheid in die Woord van God dui daarop dat dieselfde temas, name, prototipes, profesieë, ens. in die Bybel raakgesien kan word. Laasgenoemde is wonderlik indien daar in gedagte gehou word dat die Bybel oor honderde jare geskryf is en die Here verskeie outeurs, uit verskillende agtergronde, gebiede en tydperke gebruik het.

default Eenheid in die Woord: Die Gees van God Popular

By 1092 downloads

Download (doc, 116 KB)

Eenheid in die Woord Die Gees van God HvH 260908.doc

In hierdie studie kan gesien word dat die Gees van die Here werksaam was van die vroegste tye af. Dit dui egter ook op die feit dat ons vandag 'n persoonlike verhouding met die Here kan hê en Sy stem kan hoor.

default Eenheid in die Woord: Die Lam sonder gebrek Popular

By 1160 downloads

Download (doc, 125 KB)

Eenheid in die Woord Die Lam HvH 241008.doc

In hierdie studie kan gesien word dat die Messias voorgestel word as die Lam wat geslag gaan word vir die volk se sonde. Daar kan ook duidelik gesien word dat Jesus Christus die Messias is en verwys word na as die Lam van God wat weer sal kom om Sy bruid te kom haal.

default Eenheid in die Woord: Die Leeu vir Juda Popular

By 991 downloads

Download (doc, 115 KB)

Eenheid in die Woord Die Leeu vir Juda HvH 200608.doc

Hierdie Bybelstudie wys daarop dat daar slegs een Outeur van die Bybel is, die Heilige Gees. Eenheid in die Woord van God dui daarop dat dieselfde temas, name, prototipes, profesieë, ens. in die Bybel raakgesien kan word. Laasgenoemde is wonderlik indien daar in gedagte gehou word dat die Bybel oor honderde jare geskryf is en die Here verskeie outeurs, uit verskillende agtergronde, gebiede en tydperke gebruik het.

default Eenheid in die Woord: Die Loot wat die Tempel gaan bou Popular

By 1126 downloads

Download (doc, 117 KB)

Eenheid in die Woord Die Loot wat die Tempel gaan bou HvH 110908.doc

In hierdie studie kan gesien word dat Jesus die Messias is wat as die Loot geprofeteer word in die Ou Testament. Die Loot word die ware wingerdstok wat lewe gee aan nuwe lote, die gelowiges. Hy gaan ook die Tempel bou ter bevestiging van Sy verbond met Abraham.

default Eenheid in die Woord: Die Swaard van die Woord Popular

By 960 downloads

Download (doc, 113 KB)

Eenheid in die Woord Die Swaard van die Woord HvH 230508 v1.doc

Hierdie Bybelstudie wys daarop dat daar slegs een Outeur van die Bybel is, die Heilige Gees. Eenheid in die Woord van God dui daarop dat dieselfde temas, name, prototipes, profesieë, ens. in die Bybel raakgesien kan word. Laasgenoemde is wonderlik indien daar in gedagte gehou word dat die Bybel oor honderde jare geskryf is en die Here verskeie outeurs, uit verskillende agtergronde, gebiede en tydperke gebruik het.

default Eenheid in die Woord: Die Ware Hoë Priester Popular

By 818 downloads

Download (doc, 118 KB)

Eenheid in die Woord Die Ware Hoe Priester HvH 210808.doc

Lees die Bybel en sien dat Jesus Christus die ware, Goddelike, Hoë Priester is wat vir ons sondes kom instaan het. Dit volgens die geskrifte, sodat ons kan glo en gered kan wees om ewig saam met Hom te kan woon.

default Haar Nageslag sal jou kop vermorsel Popular

By 1038 downloads

Download (doc, 111 KB)

Haar Nageslag sal jou kop vermorsel HvH 080508 v1.doc

Die Ou Testament spreek profeties van die Messias wat sal kom. Die Nuwe Testament getuig outentiek van die Messias wat gekom het en die Wese van God, die Here, aan ons kom openbaar het. Hy het gekom, volgens die meer as driehonderd profesieë van die Ou Testament, en uit die dood kom opstaan. Hierdeur het Hy gewys dat Hy die enigste God en gewer van lewe is. Hy het ook vir die gelowiges die versekering gegee dat Hy sal terugkom om ons te kom haal. In hierdie Bybelstudie kan gesien word dat daar alreeds in Genesis van die Messias gepraat word.

default Immanuel Popular

By 926 downloads

Download (doc, 104 KB)

Immanuel HvH 150208 v1.doc

Die Here is nog altyd persoonlik betrokke by Sy skepping en het van die begin van alle tye reeds redding bewerkstellig vir die afvallige mens. Die Naam van die Here is deur die Messias op hierdie aarde gevestig en die Heilige Gees is uitgestort om steeds die teenwoordigheid van die Here 'n realiteit te maak - Immanuel = God met ons. In hierdie Bybelstudie kan gesien word dat die Here Immanuel was vir ons van die begin af en ook in die toekoms in.

default Jesus Christus, God die Here aan ons geopenbaar Popular

By 1407 downloads

Download (doc, 120 KB)

Jesus aan ons openbaar en bevestig HvH 180311.doc

Hierdie Bybelstudie vestig die aandag daarop dat Jesus Christus die Messias is en slegs Hy kon vir ons versoening met die Vader bewerkstellig. Hy is die Waarheid wat ons vry maak.

default Jesus die Lig en die Waarheid Popular

By 955 downloads

Download (doc, 118 KB)

Jesus die Waarheid en die Lig HvH 250209.doc

"n Bybelstudie wat Psalm 43:3 gebruik en daarop wys dat die Messias die Lig en die Waarheid is vir die mensdom.

default Jesus die weg na die ewige lewe Popular

By 1436 downloads

Download (doc, 104 KB)

Jesus die weg na die ewige lewe HvH 270308 v1.doc

Hierdie Bybelstudie help om te besef dat daar slegs een God is, die Here. Geen wysheidsleer, of ander god, kan lewe gee nie.

default Jesus en Kersfees Popular

By 1284 downloads

Download (doc, 124 KB)

Jesus en Kersfees HvH 081208.doc

Die vraag word baie deur gelowiges gevra of Kersfees volgens die Bybel is. In hierdie studie word gekyk na sekere gebruike tydens Kersfees en waarna dit verwys, of waarvan dit ontstaan het om sodoende objektiewe perspektief te kan kry.

default Jesus en Psalm 2 Popular

By 1084 downloads

Download (doc, 110 KB)

Jesus en Psalm2 HvH 160109.doc

In hierdie Bybelstudie kan gesien word dat Jesus reeds in die Ou Testament duidelik as die Seun van God en Gesalfde van God voorspel is en dit ook bevestig is toe Hy op die aarde was.

default Jesus: Seun van God, Seun van die Mens en Dienaar van God Popular

By 937 downloads

Download (doc, 107 KB)

Jesus Seun van mens, God en Dienaar HvH 230108 v1.doc

Jesus Christus, die Messias, het gekom en kom vervolmaak wat die mens nie kon regkry nie. Dit is om 'n persoonlike verhouding met die Here te kan hê en die ewige lewe te kan bekom in teenwoordigheid van die Skepper. Hierdie Bybelstudie werp die lig op die belangrike rolle wat die Messias moes vervolmaak om sodoende die gelowige in die teenwoordigheid van die Heilige God te kan bring.

pdf Verwag jy Hom Popular

By 128 downloads

Download (pdf, 74 KB)

Verwag jy Hom.pdf

default Wanneer kan ek getuig Popular

By 2184 downloads

Download (doc, 108 KB)

Wanneer kan ek getuig HvH 170210 v1.doc

Hierdie Bybelstudie help die gelowige om te verstaan dat Jesus Christus die ware Leermeester is. Hy openbaar Hom deur die werking van die Heilige Gees. Dit stel ons in staat om te getuig.